VÀO NÓI PHÉT

 


Đăng Mới
Xem Tin Mới
Mục Lục

 

 
 
 
MỤC LỤC                                                  Tổng Số:            185 bản tin
TIN TUYỂN DỤNG:   (169)
Khách Sạn/Resort (155)
Nhà Hàng/Bar/Cafe (13)
Lữ Hành/Vận Chuyển Du Lịch (1)
NGƯỜI TÌM VIỆC:   (10)
Ứng viên Quản Lý (1)
Ứng viên Nhân viên (5)
Tìm Việc Bán Thời gian (1)
Sinh Viên Thực Tập (3)
TIN NHÂN SỰ:   (6)
Nhận Nhiệm Sở (5)
Rời Nhiệm Sở (0)
Thăng Chức (1) 

 

 
 
 
 
Copyright © 2010 vnhoteliers.tk All right reserved.

Trang Quảng cáo Việc Làm miễn phí dành cho ngành du lịch & khách sạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung. Nếu bạn phát hiện nội dung đăng sai sự thật hoặc vi phạm luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, xin thông báo cho ban Quản trị theo địa chỉ email: quanchiem@gmail.com.

      Tài Liệu     Forum     Việc Làm